English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม

ร.ต.ต.มนตรี  ฤกษ์จำเนียร
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

วิสัยทัศน์ผู้อำนวยการ ท่าเรือแหลมฉบัง

เมนูหลัก

บริการขอนำเรือเข้าเทียบท่า

             

ขั้นตอนยื่นขอใช้บริการนำเรือเข้าเทียบท่า ท่าเรือแหลมฉบัง

คู่มือการยื่นขอใช้บริการนำเรือเข้าเทียบท่า ผ่านเว็บไซต์ ท่าเรือแหลมฉบัง

กระบวนการปรับปรุงงาน การวางเงินมัดจาค่าภาระเรือเป็นรายเที่ยว