วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

"ศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน"

ค่านิยม

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการด้วยใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมมือองค์กร"

วิสัยทัศน์ ท่าเรือแหลมฉบัง

"ศูนย์กลางขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกส์ของอาเซียน"