ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดงานกีฬากอล์ฟสัมพันธ์ระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับลูกค้าของ ท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดงานกีฬากอล์ฟสัมพันธ์ระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับลูกค้าของ ท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 เมษายน 2562

รายละเอียด

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียด

เงื่อนไขรายละเอียด

รายละเอียด

บัญชีแสดงปริมาณงานมีราคา

รายละเอียด

บัญชีแสดงปริมาณงานไม่มีราคา

รายละเอียด

ตาราง ปปช.

รายละเอียด

นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม