ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารชุด 1-5 ภายในศูนย์สวัสดิการบ้านพักพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารชุด 1-5 ภายในศูนย์สวัสดิการบ้านพักพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562- 15 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียด

ขอบเขตของงาน

รายละเอียด

บัญชีแสดงปริมาณฯ

รายละเอียด

ราคากลาง ปปช.

รายละเอียด

แบบบริเวณ ทลฉ.

รายละเอียด

นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม