ประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารการตลาดผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย  รายละเอียดเพิ่มเติม..

เอกสารประกวดราคา รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอบเขตของงาน  รายละเอียดเพิ่มเติม..

บัญชีแสดงปริมาณงาน  รายละเอียดเพิ่มเติม..

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียด  รายละเอียดเพิ่มเติม..