ประกวดราคาจ้างบริการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 KV, 22 KV และระบบ SCADA ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสาร 2-9 สิงหาคม 2562

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย  รายละเอียดเพิ่มเติม..

เอกสารประกวดราคา  รายละเอียดเพิ่มเติม..

เงื่อนไขรายละเอียดการจ้าง  รายละเอียดเพิ่มเติม..

บัญชีแสดงปริมาณงาน  รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายละเอียดการเสนอราคา  รายละเอียดเพิ่มเติม..