ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลดำเนินการจัดหาบุคลากรภายนอกประจำปีประมาณ 2563 มาปฏิบัติหน้าที่คนขับรถประจำตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตั้งแต่วันที่ 5-13 สิงหาคม 2562

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย  รายละเอียดเพิ่มเติม..

เอกสารประกวดราคา  รายละเอียดเพิ่มเติม..

เงื่อนไขรายละเอียดการจ้าง  รายละเอียดเพิ่มเติม..

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียดเพิ่มเติม..