ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งเกิน 7 คน (ตู้) ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คัน ใช้งานในท่าเรือแหลมฉบัง และเดินทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบังถึงการท่าเรือแห่งประเทศไทย และจังหว้ดใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งเกิน 7 คน (ตู้) ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คัน ใช้งานในท่าเรือแหลมฉบัง และเดินทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบังถึงการท่าเรือแห่งประเทศไทย และจังหว้ดใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 สิงหาคม 2562

รายละเอียด

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียด

เงื่อนไขรายละเอียด

รายละเอียด

บัญชีแสดงปริมาณงาน มีราคา

รายละเอียด

ตาราง ปปช.

รายละเอียด