ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำใหญ่ เรือท่าเรือ 302 เข้าอู่ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำใหญ่ เรือท่าเรือ 302 เข้าอู่ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม