ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดงานกีฬากอล์ฟสัมพันธ์ระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง กับลูกค้าของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม..

นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม