ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหัวสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงระบบ 22 kV ขนาด 400 Sq.mm. Incoming 2 สถานีไฟฟ้า 115 kV ภายในท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหัวสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงระบบ 22 kV ขนาด 400 Sq.mm. Incoming 2 สถานีไฟฟ้า 115 kV ภายในท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม