ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม..

นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม