ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องพร้อมเติมน้ำยาฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น จำนวน 159 เครื่อง ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องพร้อมเติมน้ำยาฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น จำนวน 159 เครื่อง ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด