ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด