ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่อง ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ภายในท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่อง ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ภายในท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด