ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุสำรองคลังพัสดุ คพช.กกช. จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุสำรองคลังพัสดุ คพช.กกช. จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด