ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารชุด ๑ - ๕ ภายในศูนย์สวัสดิการบ้านพักพนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารชุด ๑ - ๕ ภายในศูนย์สวัสดิการบ้านพักพนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด