ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจร โคมสัญญาณไฟจราจรและเครื่องนับเวลาถอยหลัง บริเวณแยกทางไปท่า A และสี่แยกหลังประตูตรวจสอบสินค้่าที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม..

นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม