ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานิติบุคคลภายนอกทางการพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานิติบุคคลภายนอกทางการพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม