เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเชื้อตะกอนจุลินทรีย์ สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเชื้อตะกอนจุลินทรีย์ สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม