ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 207 จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 207 จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด