ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
1 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อำนาจ รอง อ.ทลฉ.) 21/05/19 5
2 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ลิตร และงานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๓ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 16/05/19 6
3 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑,๖๖๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 07/05/19 17
4 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 พร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องมือยกขนหลัก (ส่วนที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 30/04/19 31
5 ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาบริการท่า (ทลฉ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) 19/04/19 52
6 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณ ทลฉ.ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) 19/04/19 36
7 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๔ จำนวน ๘๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 17/04/19 41
8 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,660,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10/04/19 49
9 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 303 จำนวน 30,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 04/04/19 51
10 เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษาด้านกฏหมายสำหรับโครงการท่าเทียบเรือ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 และกิจการที่เกี่ยวเนื่องของ ทลฉ. 28/03/19 59
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อำนาจ อทร.) รวมทั้งสิ้น 12 รายการ 26/03/19 96
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อำนาจ อ.ทลฉ.) 25/03/19 79
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อำนาจ รอง อ.ทลฉ) 22/03/19 88
14 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 203 จำนวน 30,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22/03/19 74
15 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 21/03/19 76
16 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมา เอกชนให้บริการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าภายในโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ และท่าเทียบเรือ และจ้างเหมา บริหารจัดการตู้สินค้ารวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ภายในโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ 21/03/19 91
17 ประกาศยกเลิก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ เพื่อหาผู้รับจ้างเคลื่อนย้ายตู้สินค้า ระหว่างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ และท่าเทียบเรือ และจ้างเหมาบริการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ 21/03/19 81
18 ประกาศแผน ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานกีฬากอล์ฟสัมพันธ์ระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับลูกค้าของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 18/03/19 86
19 ประกาศแผน ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/19 78
20 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/19 77
21 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๑ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 15/03/19 90
22 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑,๖๖๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 12/03/19 78
23 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 305 จำนวน 80,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 07/03/19 87
24 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๖ จำนวน ๘๐,๐๐๐ ลิตร และเรือท่าเรือ ๓๐๒ จำนวน ๘๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 27/02/19 112
25 ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบริการท่า (ทลฉ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) 14/02/19 158
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 1 of 3