ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
1 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยระบบ 22 KV ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2563 19/07/19 -
2 ผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/07/19 14
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 303 จำนวน 27,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 10/07/19 17
4 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ 24 KV Switchgear ตราสัญญลักษณ์ Schneider สถานีไฟฟ้าย่อยที่ 3 และสถานีไฟฟ้าย่อยที่ 4 ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 09/07/19 19
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,660,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 02/07/19 27
6 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๕ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 28/06/19 33
7 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ปี 2563 24/06/19 45
8 ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อำนาจ รอง อ.ทลฉ.) 19/06/19 62
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,660,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 07/06/19 75
10 ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อำนาจ รอง อ.ทลฉ.) 06/06/19 85
11 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อำนาจ รอง อ.ทลฉ.) 21/05/19 110
12 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ลิตร และงานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๓ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 16/05/19 93
13 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑,๖๖๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 07/05/19 109
14 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 พร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องมือยกขนหลัก (ส่วนที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 30/04/19 140
15 ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาบริการท่า (ทลฉ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) 19/04/19 157
16 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณ ทลฉ.ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) 19/04/19 134
17 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๔ จำนวน ๘๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 17/04/19 134
18 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,660,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10/04/19 133
19 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 303 จำนวน 30,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 04/04/19 133
20 เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษาด้านกฏหมายสำหรับโครงการท่าเทียบเรือ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 และกิจการที่เกี่ยวเนื่องของ ทลฉ. 28/03/19 139
21 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อำนาจ อทร.) รวมทั้งสิ้น 12 รายการ 26/03/19 190
22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อำนาจ อ.ทลฉ.) 25/03/19 166
23 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อำนาจ รอง อ.ทลฉ) 22/03/19 178
24 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 203 จำนวน 30,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22/03/19 157
25 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 21/03/19 163
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 1 of 3

นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม