ประกาศร่างขอบเขตของงาน


Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
1 ร่าง ประกวดราคาจ้างบริการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 KV, 22 KV และระบบ SCADA ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง 12 -19 กรกฎาคม 2562 12/07/19 11
2 ประกาศร่างจ้างเหมาติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในอาณาบริเวณ ทลฉ.ขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการ ทลฉ. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)ฯ 09/07/19 22
3 ประกาศร่าง เรื่อง จ้างเหมาดูแลตกแต่งและทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง และบ้านพักที่เคหะชุมชนแหลมฉบัง (อาคาร 10) ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่ว้นที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/19 60
4 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ปล่อยเรือ และจ่ายน้ำประปาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ระยะเวลาจ้าง 14 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/06/19 59
5 ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการยกขนตู้สินค้าที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/19 128
6 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 32 หลัง ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที้่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/06/19 78
7 ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (่ท่่าเทียบเรือA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 27/05/19 172
8 ประกาศร่าง งานจ้างปรับปรุงอาคารชุด 1-5 ภายในศูนย์สวัสดิการบ้านพักพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/19 148
9 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร (OVER LAY) พร้อมจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางบริเวณถนน (ขาเข้า) ท่าผู้ประกอบการท่า บี ๑ ถึงหน้าผู้ประกอบการท่า บี ๕ ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง ครั้งที่ 1 08/02/19 239
10 ร่าง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 4-9 ต.ค. 61) (04/10/2561) 04/10/18 373
 

นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม