ข่าวประกวดราคา


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ตรวจสอบซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศภายในท่าเรือแหลมฉบัง และศูนย์สวัสดิการบ้านพักพนักงาน (ศสฉ.) จำนวน 355 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 9
2 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจสอบซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบเสียงประกาศสาธารณะ และแจ้งเตือนภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/09/2561) Administrator 7
3 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และจดมิเตอร์ไฟฟ้าของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/09/2561) Administrator 9
4 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอาณาบริเวณ ทลฉ. ขั้นที่1 และ ขั้นที่2 และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการ ทลฉ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 12 เดือน (20/9/2561) Administrator 30
5 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์สิน พัสดุคุมจำนวน ของกองบริการ จำนวน 20 รายการ (20/09/2561) Administrator 27
6 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การจำหน่ายพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุด หมดความจำเป็นของกองการเงิน จำนวน 54 รายการ (19/09/2561) Administrator 32
7 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายไตรมาส Logistics Mag ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/09/2561) Administrator 30
8 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาในหนังสือ BSAA News No.44-47 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/9/2561) Administrator 20
9 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของรางวัล สำหรับจัดงานท่าเรือแหลมฉบัง สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(19/09/2561) Administrator 23
10 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,660,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/09/2561) Administrator 21
11 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดที่ทำการท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 32 หลังระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(18/09/25) Administrator 42
12 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างเหมาบริหารจัดการระบบประตูตรวจสอบ ท่าเรือแหลมฉบัง (18/09/2561) Administrator 31
13 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/09/2561) Administrator 30
14 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอการราคา จ้างเหมาตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาตู้โทรศัพท์ IP-PABX ภายในท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/09/2561) Administrator 26
15 ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือท่าเรือ 208 เข้าอู่ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(17/09/2561) Administrator 32
16 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสารด้วยอินเตอร์เน็ตและบริการพื้นที่สำหรับ Website ของท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/09/2561) Administrator 30
17 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแบบ LED และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างโครงการท่าเทียบเรือขั้นที่ 2 ทลฉ. ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/09/2561) Administrator 41
18 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงของสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 kV, 22 kV และระบบ SCADA ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตั้งแต่วันที่ 14 - 21 กันยายน 2561 Administrator 57
19 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในเขต ทลฉ. ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกาศตั้งแต่วันที่ 14 - 21 กันยายน 2561 (14/9/2561) Administrator 43
20 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้บนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินขนาด 50 ตร.มม. เพื่อจ่ายให้กับหม้อแปลงไฟถนน LT84 ภายในท่าเรือแหลมฉบัง (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Administrator 38
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 50