ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวแสดงความยินดีในงานเปิดตัว เรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ระวาง 14,000 TEUs "ONE COLUMBA"

รายละเอียด...

นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม