ข่าวประชาสัมพันธ์


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีดำเนินการโครงการศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ ท่าเรือแหลมฉบัง ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 Administrator 125
2 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการเปิดงานโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2561 Administrator 221
3 หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธนบุรี Administrator 185
4 ผู้อานวยการท่าเรือแหลมฉบังพร้อมด้วยรองผู้อานวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ให้การต้อนรับ นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง Administrator 289
5 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงิน สนับสนุนโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง Administrator 253
6 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิด งานจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “ท่าเรือแหลมฉบัง มินิมาราธอน 2018” Administrator 356
7 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะในโอกาสตรวจราชการและติดตามการดำเนินการของท่าเรือแหลมฉบัง Administrator 384
8 รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 Administrator 343
9 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานการจัดงานกิจกรรมโครงการท่าเรือแหลมฉบัง Big Cleaning Administrator 296
10 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าภาระยกขนตู้สินค้าขึ้นหรือลงรถไฟ (Rail Transfer Charges) ของท่าเรือแหลมฉบัง (10/07/2561) Administrator 381
11 ผู้อำนวยการสานักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชน ปรัชญา 424
12 ผู้อำนวยการสานักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชน ปรัชญา 316
13 รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ปรัชญา 317
14 รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธาน ในการเปิดโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ครั้งที่ 8 และโครงการปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ปรัชญา 342
15 การรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อศึกษารูปแบบการลงทุนในโครงการ ท่าเทียบเรือขั้นที่ 3 ครั้งที่ 2 ปรัชญา 709
16 รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก บริษัท ท่าเรือโยโกฮามา ปรัชญา 359
17 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองการท่า เป็นผู้แทน ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่่วมกิจกรรมวันแห่งความปลอดภัยประจำปี 2561 ปรัชญา 429
18 รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุน "โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง" พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน จำนวน 22 คน ปรัชญา 520
19 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ต้อนรับคณะอาจารย์นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนธิการทหารเรือ รุ่นที่ 78 ปรัชญา 372
20 ผู้อำนวยการกองการบุคคล เป็นตัวแทน ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง และมอบทุนการจัดโครงการ 100,000.- บาท ปรัชญา 365
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 27