ข่าวประชาสัมพันธ์


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการเปิดงานโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2561 Administrator 7
2 หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธนบุรี Administrator 7
3 ผู้อานวยการท่าเรือแหลมฉบังพร้อมด้วยรองผู้อานวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ให้การต้อนรับ นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง Administrator 109
4 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงิน สนับสนุนโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง Administrator 83
5 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิด งานจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “ท่าเรือแหลมฉบัง มินิมาราธอน 2018” Administrator 174
6 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะในโอกาสตรวจราชการและติดตามการดำเนินการของท่าเรือแหลมฉบัง Administrator 197
7 รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 Administrator 178
8 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานการจัดงานกิจกรรมโครงการท่าเรือแหลมฉบัง Big Cleaning Administrator 173
9 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าภาระยกขนตู้สินค้าขึ้นหรือลงรถไฟ (Rail Transfer Charges) ของท่าเรือแหลมฉบัง (10/07/2561) Administrator 290
10 ผู้อำนวยการสานักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชน ปรัชญา 360
11 ผู้อำนวยการสานักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชน ปรัชญา 269
12 รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ปรัชญา 275
13 รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธาน ในการเปิดโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ครั้งที่ 8 และโครงการปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ปรัชญา 291
14 การรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อศึกษารูปแบบการลงทุนในโครงการ ท่าเทียบเรือขั้นที่ 3 ครั้งที่ 2 ปรัชญา 649
15 รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก บริษัท ท่าเรือโยโกฮามา ปรัชญา 311
16 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองการท่า เป็นผู้แทน ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่่วมกิจกรรมวันแห่งความปลอดภัยประจำปี 2561 ปรัชญา 379
17 รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุน "โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง" พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน จำนวน 22 คน ปรัชญา 472
18 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ต้อนรับคณะอาจารย์นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนธิการทหารเรือ รุ่นที่ 78 ปรัชญา 329
19 ผู้อำนวยการกองการบุคคล เป็นตัวแทน ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง และมอบทุนการจัดโครงการ 100,000.- บาท ปรัชญา 306
20 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ Mr.Chen Hongqi : Director General Senior Economist กรมคมนาคมกว่างซี และคณะฯ ปรัชญา 225
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 27