ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ต้อนรับคณะอาจารย์นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนธิการทหารเรือ รุ่นที่ 78

รายละเอียดเพิ่มเติม..