รัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงคมนาคม และคณะ ตรวจราชการและติดตามความคืบหน้า ในการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล

รัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงคมนาคม และคณะ ตรวจราชการและติดตามความคืบหน้า ในการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล

รายละเอียด