ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการเปิดงาน “28 ปีท่าเรือแหลมฉบัง สู่ขั้น ที่3 เพื่ออนาคต”

ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการเปิดงาน “28 ปีท่าเรือแหลมฉบัง สู่ขั้น ที่3 เพื่ออนาคต”

รายละเอียด

นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม