ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือในเขตท่าเรือแหลมฉบัง และชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือในเขตท่าเรือแหลมฉบัง และชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จานวน 10 รูป เนื่องในวันคล้ายสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 28 ปี ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

รายละเอียด

นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม