กำหนดมาตรการการขนส่งสินค้า ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม..

นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม