ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่่งนิติกร 6 แผนกกฎหมาย กองนิติการและจัดการทรัพย์สิน สำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

รายละเอียด 1

รายละเอียด 2


นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม