การรักษาความปลอดภัย

ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการออกบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกเขตศุลกากร พ.ศ.2554

view

แบบขออนุญาตทำบัตรรถบุคคล

-   แบบที่ 1 view     -   แบบที่ 4 view     -   แบบที่ 7 view


ประกาศระงับการใช้งานระบบ e-Toll

view

ขั้นตอน การปฏิบัติและติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในเขตรั้วศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง

รายละเอียด...

รายชื่อ ตัวแทนสายเดินเรือ (Ship Agent)

รายละเอียด...

รายชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจนำท่องเที่ยวและมัคคุเทศน์ที่เข้ามารับผู้โดยสารเรือท่องเที่ยวของท่าเรือแหลมฉบัง

รายละเอียด...