English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่การจัอซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 15
2 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,610,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/10/2561) Administrator 15
3 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร (over lay) พร้อมจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางบริเวณถนนขาเข้าท่าผู้ประกอบการท่าบี 1 ถึงหน้าผู้ประกอบการท่าบี 5 ถายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง (12/10/2561) Administrator 30
4 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและทาสีอาคารแฟลต 1-5 ณ ศูนย์สวัสดิการ พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (12/10/2561) Administrator 27
5 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทยเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่ภายในอาคารหอบังคับการฯ ยี่ห้อ OTIS จำนวน 2 เครื่อง และอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัยยี่ห้อ GOLD GEAR จำนวน 1 เครื่องภายในท่าเรือแหลมฉบังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 32
6 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปั้นจั่นหน้าท่า (Mobile Harbor Crane) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/10/2561) Administrator 57
7 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ชิลเลอร์ของอาคารพิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9/10/2561) Administrator 42
8 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ภายในท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 20 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9/10/2561) Administrator 43
9 ร่าง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 4-9 ต.ค. 61) (04/10/2561) Administrator 68
10 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบริการนิติบุคคลดำเนินการจัดบุคลากรภายนอกออกมาปฏิบัติหน้าที่คนขับรถประจำตำแหน่ง จำนวน 7 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (03/10/2561) Administrator 59
11 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศนั่งไม่เกิน 7 คน (เก๋ง) จำนวน 3 คัน และรถยนต์ปรับอากาศนั่งเกิน 7 คน (ตู้) จำนวน 1 คัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 (60 งวด) ด้วยวิธีประกวดร Administrator 61
12 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในเขต ทลฉ. ฯณฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2561) Administrator 76
13 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลตกแต่งและทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขต ทลฉ. และบ้านพักพนักงานเคหะชุมชนแหลมฉบัง (อาคาร 10) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2561) Administrator 75
14 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 kV รวมทั้งอุปกรณ์ลานไกหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 MVA และสถานีไฟฟ้าย่อยรนะบบ 22 kV ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28/09/2561) Administrator 79
15 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหมาบริการรับ-ปล่อยเรือ และจ่ายน้ำประปาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก (28/09/2561) Administrator 55
16 ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกาศ จ้างนิติบุคคลจัดหาบุคลากรจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมประตุตรวจสอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/09/2561) Administrator 52
17 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติงานแผนกช่างโยธา กกช. 16 คน ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีคัดเลือก (28/09/2561) Administrator 48
18 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงของสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 kV,22 kV และระบบ SCADA ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2561) Administrator 74
19 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในเขต ทลฉ. ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย.2562ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(27/09/2561) Administrator 43
20 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก (27/09/2561) Administrator 45
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 51