English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๔ จำนวน ๘๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ Administrator 1
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาซ่อมทำชุดเพลาพิทช์ใบจักร เรือท่าเรือ 207 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ Administrator 2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสปอตโฆษณาทางโทรทััศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 22
5 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑,๗๓๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ Administrator 12
6 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนตู้ควบคุมบ่อสูบน้ำเสีย บริเวณสี่แยกหลังด่านตรวจสอบสินค้าที่ 2 (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 25
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาสูบตะกอนถังหมักกรองภายในบ่อพักสิ่งปฏิกูล ที่ศูนย์สวัสดิการบ้านพักพนักงานท่าเรือแหลมฉบังและเคหะชุมชนแหลมฉบัง (อาคาร 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 32
8 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,660,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 61
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยน ติดตั้งและทดสอบ 24 kV Switchgear Spout ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย 4 ของท่าเรือแหลมฉบัง (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 67
10 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อยที่ ๒ (ทดแทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2562 Administrator 88
11 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ Administrator 86
12 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว สำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) จำนวน 18,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 73
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 21 รายการ เพื่อสำรองคลังพัสดุ กงท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 71
14 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมัน PTT.Gasohol 95 สำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 63
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ทลฉ. ครบรอบ 28 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 86
16 ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการผลิตสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรัชญา 105
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมการ์ดอนาล็อก eZ 32 สำหรับใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์ IP-PABX ภายในท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 11 การ์ด และการ์ด Alcatel Psal (LED Display) จำนวน 1 การ์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ปรัชญา 68
18 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 301 จำนวน 60,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 64
19 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว สำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) จำนวน 18,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Administrator 54
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบ บำรุงรักษาตู้เมนไฟฟ้า จำนวน 7 แห่ง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 61
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 55