English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ ภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 6 (สินค้าอันตราย) หมวดตรวจสอบสินค้า 1 แผนกจัดการสินค้า กองการท่า สำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ ภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 6 (สินค้าอันตราย)

หมวดตรวจสอบสินค้า 1  แผนกจัดการสินค้า กองการท่า สำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง

รายละเอียด 1

รายละเอียด 2

หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ

แผนที่ อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง