English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ ภาคปฎิบัติ และสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 (งานเทคนิค,วิเคราะห์ระบบ) ท่าเรือแหลมฉบัง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ ภาคปฎิบัติการและสัมภาษณ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 (งานเทคนิค)  รายละเอียดเพิ่มเติม..

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 (วิเคราะห์ระบบ)  รายละเอียดเพิ่มเติม..

ข้อปฎิบัติสำหรับผู้สมัครสอบ  รายละเอียดเพิ่มเติม..

แผนที่สถานที่สอบ  รายละเอียดเพิ่มเติม..