English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งนิติกร 6 แผนกฎหมาย กองนิติการและจัดการทรัพย์สิน สำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งนิติกร 6 แผนกฎหมาย กองนิติการและจัดการทรัพย์สิน สำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง

รายละเอียด 1

รายละเอียด 2

รายละเอียด 3

รายละเอียด 4

หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ

แผนที่ อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง