English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ประกาศยกเลิกเชิญชวน ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งเกิน 7 คน (ตู้) ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คัน ใช้งานในท่าเรือแหลมฉบัง ถึงการท่าเรือแห่งประเทศไทยและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/08/19 7
2 ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/08/19 64
3 ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งเกิน 7 คน (ตู้) ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คัน ใช้งานในท่าเรือแหลมฉบัง และเดินทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบังถึงการท่าเรือแห่งประเทศไทย และจังหว้ดใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/08/19 89
4 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในอาณาบริเวณ ทลฉ. โครงการขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการ ท่าเรือแหลมฉบัง โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) 07/08/19 94
5 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่้งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในเขต ทลฉ. ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/08/19 73
6 ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลดำเนินการจัดหาบุคลากรภายนอกประจำปีประมาณ 2563 มาปฏิบัติหน้าที่คนขับรถประจำตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตั้งแต่วันที่ 5-13 สิงหาคม 2562 05/08/19 88
7 ประกวดราคาจ้างบริการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 KV, 22 KV และระบบ SCADA ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสาร 2-9 สิงหาคม 2562 02/08/19 100
8 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในอาณาบริเวณ ทลฉ.ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการ ทลฉ. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ 2563 30/07/19 141
9 ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นและสื่อเสียงตามสาย ของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/07/19 90
10 ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/07/19 73
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6