English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาบริการท่า (ทลฉ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) 19/04/19 4
2 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณ ทลฉ.ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) 19/04/19 2
3 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๔ จำนวน ๘๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 17/04/19 4
4 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,660,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10/04/19 10
5 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 303 จำนวน 30,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 04/04/19 12
6 เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษาด้านกฏหมายสำหรับโครงการท่าเทียบเรือ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 และกิจการที่เกี่ยวเนื่องของ ทลฉ. 28/03/19 24
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อำนาจ อทร.) รวมทั้งสิ้น 12 รายการ 26/03/19 43
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อำนาจ อ.ทลฉ.) 25/03/19 43
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อำนาจ รอง อ.ทลฉ) 22/03/19 49
10 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 203 จำนวน 30,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22/03/19 34
11 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 21/03/19 40
12 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมา เอกชนให้บริการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าภายในโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ และท่าเทียบเรือ และจ้างเหมา บริหารจัดการตู้สินค้ารวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ภายในโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ 21/03/19 54
13 ประกาศยกเลิก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ เพื่อหาผู้รับจ้างเคลื่อนย้ายตู้สินค้า ระหว่างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ และท่าเทียบเรือ และจ้างเหมาบริการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ 21/03/19 46
14 ประกาศแผน ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานกีฬากอล์ฟสัมพันธ์ระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับลูกค้าของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 18/03/19 50
15 ประกาศแผน ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/19 42
16 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/19 44
17 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๑ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 15/03/19 53
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑,๖๖๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 12/03/19 43
19 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 305 จำนวน 80,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 07/03/19 52
20 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๖ จำนวน ๘๐,๐๐๐ ลิตร และเรือท่าเรือ ๓๐๒ จำนวน ๘๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 27/02/19 81
21 ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบริการท่า (ทลฉ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) 14/02/19 121
22 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๓ จำนวน ๘๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 12/02/19 104
23 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,730,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12/02/19 87
24 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการยกขนตู้สินค้าที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 07/02/19 117
25 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาซ่อมทำคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดล้อยาง (RTG) ที่ชำรุด จำนวน 3 คัน ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 31/01/19 124
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 3