English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ประกาศแผนจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถคานเคลื่อนที่ล้อยาง (RTG) จำนวน 3 คัน และปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (QGC) จำนวน 1 คัน และรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดเดินบนราง (RMG) จำนวน 2 คัน 21/08/19 10
2 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์ฯ 21/08/19 6
3 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,660,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21/08/19 5
4 ประกาศ แผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2563 19/08/19 7
5 ประกาศแผนจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์แนวทางของแผนบริหารสัญญา และประมาณการคำนวณค่าตอบแทนโครงการท่าเทียบเรือบี2 บี3 และบี4 ภายหลังสิ้นสุดสัญญา 19/08/19 12
6 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 305 จำนวน 37,000 ลิตร และเรือท่าเรือ 303 จำนวน 73,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16/08/19 16
7 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 306 จำนวน 58,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 08/08/19 28
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาซ่อมทำงานที่ตรวจพบความชำรุดเสียหายเพิ่มเติม เรือท่าเรือ 302 02/08/19 31
9 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานจ้างที่ปรึกษาประเมินมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของท่้าเทียบเรือตู้สินค้า บี 2 บี 3 บี 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 30/07/19 34
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,660,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26/07/19 36
11 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยระบบ 22 KV ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2563 19/07/19 44
12 ผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/07/19 64
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 303 จำนวน 27,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 10/07/19 52
14 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ 24 KV Switchgear ตราสัญญลักษณ์ Schneider สถานีไฟฟ้าย่อยที่ 3 และสถานีไฟฟ้าย่อยที่ 4 ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 09/07/19 56
15 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,660,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 02/07/19 59
16 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๕ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 28/06/19 67
17 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ปี 2563 24/06/19 77
18 ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อำนาจ รอง อ.ทลฉ.) 19/06/19 94
19 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,660,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 07/06/19 110
20 ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อำนาจ รอง อ.ทลฉ.) 06/06/19 117
21 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อำนาจ รอง อ.ทลฉ.) 21/05/19 143
22 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ลิตร และงานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๓ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 16/05/19 124
23 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑,๖๖๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 07/05/19 136
24 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 พร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องมือยกขนหลัก (ส่วนที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 30/04/19 184
25 ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาบริการท่า (ทลฉ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) 19/04/19 195
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4