English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ปี 2563 24/06/19 9
2 ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อำนาจ รอง อ.ทลฉ.) 19/06/19 28
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,660,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 07/06/19 37
4 ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อำนาจ รอง อ.ทลฉ.) 06/06/19 47
5 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อำนาจ รอง อ.ทลฉ.) 21/05/19 73
6 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ลิตร และงานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๓ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 16/05/19 59
7 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑,๖๖๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 07/05/19 70
8 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 พร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องมือยกขนหลัก (ส่วนที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 30/04/19 96
9 ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาบริการท่า (ทลฉ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) 19/04/19 115
10 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณ ทลฉ.ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) 19/04/19 93
11 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๔ จำนวน ๘๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 17/04/19 94
12 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,660,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10/04/19 98
13 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 303 จำนวน 30,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 04/04/19 98
14 เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษาด้านกฏหมายสำหรับโครงการท่าเทียบเรือ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 และกิจการที่เกี่ยวเนื่องของ ทลฉ. 28/03/19 100
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อำนาจ อทร.) รวมทั้งสิ้น 12 รายการ 26/03/19 149
16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อำนาจ อ.ทลฉ.) 25/03/19 123
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อำนาจ รอง อ.ทลฉ) 22/03/19 144
18 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 203 จำนวน 30,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22/03/19 121
19 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 21/03/19 123
20 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมา เอกชนให้บริการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าภายในโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ และท่าเทียบเรือ และจ้างเหมา บริหารจัดการตู้สินค้ารวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ภายในโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ 21/03/19 141
21 ประกาศยกเลิก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ เพื่อหาผู้รับจ้างเคลื่อนย้ายตู้สินค้า ระหว่างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ และท่าเทียบเรือ และจ้างเหมาบริการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ 21/03/19 119
22 ประกาศแผน ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานกีฬากอล์ฟสัมพันธ์ระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับลูกค้าของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 18/03/19 125
23 ประกาศแผน ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/19 126
24 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/19 126
25 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๑ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 15/03/19 135
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 3