English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคาย้อนหลัง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในเขต ทลฉ. ฯณฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2561) 28/09/18 410
2 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลตกแต่งและทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขต ทลฉ. และบ้านพักพนักงานเคหะชุมชนแหลมฉบัง (อาคาร 10) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2561) 28/09/18 396
3 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 kV รวมทั้งอุปกรณ์ลานไกหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 MVA และสถานีไฟฟ้าย่อยรนะบบ 22 kV ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28/09/2561) 28/09/18 414
4 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหมาบริการรับ-ปล่อยเรือ และจ่ายน้ำประปาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก (28/09/2561) 28/09/18 371
5 ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกาศ จ้างนิติบุคคลจัดหาบุคลากรจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมประตุตรวจสอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/09/2561) 28/09/18 370
6 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติงานแผนกช่างโยธา กกช. 16 คน ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีคัดเลือก (28/09/2561) 28/09/18 363
7 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงของสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 kV,22 kV และระบบ SCADA ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2561) 28/09/18 413
8 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในเขต ทลฉ. ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย.2562ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(27/09/2561) 28/09/18 337
9 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก (27/09/2561) 28/09/18 359
10 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมทำงานที่ตรวจสอบพบความชำรุดเสียหายของเรือท่าเรือ 303 เข้าอู่ประจำปี งบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/09/2561) 27/09/18 376
11 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุกระจายเสียงของ ทลฉ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/09/2561) 27/09/18 348
12 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (27/09/2561) 27/09/18 361
13 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ดับเพลิงภายนอกอาคาร งบทำการ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/09/2561) 27/09/18 340
14 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น และสื่อเสียงตามสายของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/09/2561) 27/09/18 330
15 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบ และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 22 kV จำนวน 99 เครื่อง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/09/2561) 27/09/18 351
16 ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,610,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/9/2561) 26/09/18 320
17 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง Ring Main Unit (RMU) จำนวน 22 เครื่อง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง (25/9/2561) 25/09/18 334
18 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ตรวจสอบซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศภายในท่าเรือแหลมฉบัง และศูนย์สวัสดิการบ้านพักพนักงาน (ศสฉ.) จำนวน 355 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/18 331
19 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจสอบซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบเสียงประกาศสาธารณะ และแจ้งเตือนภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/09/2561) 21/09/18 345
20 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และจดมิเตอร์ไฟฟ้าของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/09/2561) 21/09/18 359
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 51