English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ประกาศร่าง เรื่อง จ้างเหมาดูแลตกแต่งและทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง และบ้านพักที่เคหะชุมชนแหลมฉบัง (อาคาร 10) ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่ว้นที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/19 15
2 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ปล่อยเรือ และจ่ายน้ำประปาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ระยะเวลาจ้าง 14 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/06/19 30
3 ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการยกขนตู้สินค้าที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/19 56
4 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 32 หลัง ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที้่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/06/19 40
5 ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (่ท่่าเทียบเรือA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 27/05/19 112
6 ประกาศร่าง งานจ้างปรับปรุงอาคารชุด 1-5 ภายในศูนย์สวัสดิการบ้านพักพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/19 110
7 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร (OVER LAY) พร้อมจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางบริเวณถนน (ขาเข้า) ท่าผู้ประกอบการท่า บี ๑ ถึงหน้าผู้ประกอบการท่า บี ๕ ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง ครั้งที่ 1 08/02/19 207
8 ร่าง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 4-9 ต.ค. 61) (04/10/2561) 04/10/18 337