English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการระบบของประตูตรวจสอบ ท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/08/19 14
2 ประกาศร่าง เรื่อง จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศ ต้งแต่วันที่ 9-15 สิงหาคม 2562 มีดังนี้ 09/08/19 32
3 ร่าง ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/07/19 335
4 ร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 25-31 กรกฎาคม 2562 25/07/19 99
5 ร่าง ประกวดราคาจ้างบริการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 KV, 22 KV และระบบ SCADA ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง 12 -19 กรกฎาคม 2562 12/07/19 49
6 ประกาศร่างจ้างเหมาติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในอาณาบริเวณ ทลฉ.ขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการ ทลฉ. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)ฯ 09/07/19 58
7 ประกาศร่าง เรื่อง จ้างเหมาดูแลตกแต่งและทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง และบ้านพักที่เคหะชุมชนแหลมฉบัง (อาคาร 10) ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่ว้นที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/19 107
8 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ปล่อยเรือ และจ่ายน้ำประปาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ระยะเวลาจ้าง 14 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/06/19 94
9 ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการยกขนตู้สินค้าที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/19 169
10 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 32 หลัง ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที้่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/06/19 110
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2