English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน และทีมงานปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปรัชญา 1046
22 ทีมงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประกวดร้องเพลงกล่อมเด็กของผู้สูงอายุชุมชนบ้านจุกกะเฌอ ปรัชญา 1205
23 ท่าเรือแหลมฉบังได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ปรัชญา 1131
24 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษาวัดมโนรม ปรัชญา 979
25 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยทีมงานท่าเรือแหลม เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำ 2559 ร่วมกับชุมชนบ้านอ่าวอุดม และมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน ปรัชญา 1066
26 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยทีมงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำ 2559 ร่วมกับชุมชนไร่หนึ่ง และมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน ปรัชญา 1032
27 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการบุคคล พร้อมด้วยทีมงานท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมทำบุญแห่เทียนพรรษาประจำปี 2559 ที่วัดแหลมทอง ปรัชญา 969
28 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยทีมงานท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษาวัดหนองคล้า ปรัชญา 1042
29 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยทีมงานท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ถวายเทียนพรรษา ปรัชญา 914
30 ทีมปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ ร่วมกับชุมชนบ้านบางละมุงฝั่งธน ในเขตเทศบาลบางละมุง ทำบุญงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ให้แก่วัดท่ากระดาน ปรัชญา 921
31 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน และทีมงานของท่าเรือแหลมฉบังเป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับชุมชนทุ่งกราด ทำบุญงานประเพณีแห่เทียนพรรษา มอบให้แก่วัดศรีธรรมาราม(ทุ่งกราด) ปรัชญา 1171
32 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน และทีมงานของท่าเรือแหลมฉบังเป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับชุมชนหนองมะนาวในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ทำบุญงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ให้แก่วัดสุกรีบุญญาราม ปรัชญา 1041
33 ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และทีมงานปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับชุมชนเทศบาลบางละมุง มอบเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ให้แก่วัดประชุมคงคา ปรัชญา 1162
34 ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมทีมงานปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับชุมชนบ้านบางละมุง เทศบาลนครแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ให้แก่วัดบางละมุง ปรัชญา 1169
35 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ผู้อำนวยการกองการเงินและทีมงานปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของท่าเรือแหลมฉบังร่วมกับรองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังและสมาชิกสภาเทศบาลเขต2 ถวายเทียนพรรษาและปัจจัยสนับสนุนงานประเพณีหล่อเทียนพรรษาให้แก่ วัดพระประทานพร ปรัชญา 1181
36 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน และทีมงานปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงานโครงการมหกรรมกีฬาเทศบาลตำบลบางละมุง พร้อมกันนี้ท่าเรือแหลมฉบังได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารให้กับนักกีฬาและผู้ร่วมงาน ปรัชญา 999
37 ที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาสตรีนครแหลมฉบัง และทีมปฎิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมถวายพระพรร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมนำแจกันดอกไม้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรัชญา 1071
38 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน และทีมงานปฏิบัติการข่าวสารสร้างสรรค์ของท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรม โครงการรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรม รำวงพื้นบ้าน เทศบาลนครแหลมฉบัง ปรัชญา 1046
39 โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ครั้งที่ 6 ปรัชญา 1338
40 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน และทีมงานปฎิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงาน นครแหลมฉบังใจเกินร้อยครั้งที่ 3 ปรัชญา 1196
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 3