English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน และทีมปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่รอบท่าเรือ

รายละเอียดเพิ่มเติม..