English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการ สร้างรัก สร้างพลัง และศึกษาดูงานชุมชนบ้านหนองขาว ให้กับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง

รายละเอียดเพิ่มเติม..