English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนสมทบวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับชุมชนบ้านนาเก่า

รายละเอียดเพิ่มเติม..