English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนผู้สูงอายุของชุมชนไร่หนึ่ง และผู้แทนชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม..