English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน และผู้อำนวยการกองการเงิน พร้อมทีมงานปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการรักษ์สุขภาพ(รำวงพื้นบ้าน)

รายละเอียดเพิ่มเติม..