English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวผู้อำนวยการ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย พนักงาน ทลฉ. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน ปรัชญา 651
42 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานมอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ในวันที่24 มกราคม 2560 ปรัชญา 531
43 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานและเป็นผู้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ภารกิจค่านิยม กลยุทธ์หลัก และนโยบายต่างๆไปสู่การปฏิบัติให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดท่าเรือแหลมฉบัง ปรัชญา 506
44 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับตัวแทนสายการเดินเรือในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ปรัชญา 514
45 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือ ปรัชญา 523
46 ผู้ัอำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมลงนามสัญญาจ้างเหมาต่อเรือลากจูง ขนาดกำลังฉุดไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตริกตัน จำนวน ๒ ลำ(ทดแทน) ปรัชญา 466
47 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง และให้การต้อนรับผู้บัญชาการวิทยาลัยทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 49 ปรัชญา 525
48 ผู้อำนายการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรของท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไปออกจากอาคารท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปี 2559 ปรัชญา 491
49 ผู้อำนายการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการเปิดโครงการ ขับขี่ ปลอดภัย จากใจ ท่าเรือแหลมฉบัง ปรัชญา 511
50 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายจรูญ ชลอำไพ ปรัชญา 435
51 ท่าเรือแหลมฉบังให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ปรัชญา 387
52 ผู้อำนายการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานและเป็นผู้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ ท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรัชญา 458
53 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระรูปหล่อ พลเรือเอกพระเจ้าพรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติลงค์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปรัชญา 363
54 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(คนพ.)ครั้งที่ 1/2559 ปรัชญา 382
55 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมพิธีตัดลูกนิมิต และร่วมทำบุญในงานปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดบางละมุง ปรัชญา 526
56 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมท่าเรือแหลมฉบัง และหารือเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ ปรัชญา 557
57 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานและเป็นผู้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ ท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรัชญา 746
58 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย พนักงาน ทลฉ. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน ปรัชญา 725
59 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานและเป็นผู้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม กลยุทธ์หลัก และนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดท่าเรือแหลมฉบัง ปรัชญา 733
60 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรของท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปี 2559 ปรัชญา 743
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 6