English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
161 นักบริหาร 13 ท่าเรือแหลมฉบัง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบังและให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ ปรัชญา 707
162 ผู้อำนวยการกองการช่าง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบังและให้การต้อนรับคณะผู้แทนท่าเรือ Pyeongtaek ปรัชญา 941
163 นักบริหาร 13 ท่าเรือแหลมฉบัง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบังและให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปรัชญา 779
164 ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุมวิสามัญประจำปี 2559 ในหัวข้อ "ปัญหารถติดในท่าเรือ ร่วมมือแก้ไขเพื่อเดินต่อไปด้วยกัน" ปรัชญา 765
165 ผู้อำนวยการกองการช่าง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบังและให้การต้อนรับบุคลากรของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปรัชญา 691
166 กลุ่มทำงานจัดทำแผนแม่บทด้านความยั่งยืนเยี่ยมชมโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ปรัชญา 639
167 นายอำเภอศรีราชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมให้การต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี ปรัชญา 648
168 ท่าเรือแหลมฉบังฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปี 2559 ปรัชญา 742
169 ประกาศเลี่ยงเส้นทางจราจร ปรัชญา 764
170 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ระหว่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปรัชญา 611
171 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป บรรยายสรุปกิจการท่าเรือแหลมฉบัง และให้การต้อนรับคณะ Japan Internayional Cooperation Agency ปรัชญา 580
172 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป บรรยายสรุปกิจการท่าเรือแหลมฉบัง และให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 107 ปรัชญา 701
173 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน และทีมงานของท่าเรือแหลมฉบังเป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทำบุญงานประเพณีเข้าพรรษา ปรัชญา 626
174 ประกาศสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างของท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปรัชญา 679
175 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน และทีมงานของท่าเรือแหลมฉบังเป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ทำบุญงานประเพณีแห่เทียนพรรษามอบให้วัดวังทองเจริญธรรม(นาวัง) ปรัชญา 756
176 ผู้อำนวยการกองการเงิน และทีมงานปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนวัดบ้านแหลม ปตท. แห่เทียนพรรษาประจำปี 2559 ที่วัดแหลมฉบัง(เก่า) พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปรัชญา 757
177 ผู้อำนวยการกองการช่าง ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมสัมมนา ASEAN PORTS AND SHIPPING 2016 พร้อมทั้งบรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ปรัชญา 573
178 พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 โดยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แถลงผลการประชุม ปรัชญา 663
179 ผู้อำนวยการกองการเงิน ผู้อำนวยการกองแผนงาน และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมแสดงความยินดี เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ " EXECUTIVE OF THE YEAR 2016 " รางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี" ปรัชญา 714
180 รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมฟังบรรยายภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายพันธมิติเพื่อพัฒนาองค์กร หัวข้อ "การพัฒนาท่าเรือสมัยใหม่" (Modern Port Development) ปรัชญา 778
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 9 จาก 27