English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการฝึกอบรมขับเครื่องมือทุ่นแรงให้กับชุมชนโดยรอบท่าเรือ ครั้งที่ 2/2560 ปรัชญา 540
62 ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมวางพวงมาลา เนื่องใน วันอาภากร ปรัชญา 494
63 ผู้บริหารระดับสูงของท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ปรัชญา 498
64 พนักงาน และบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมถ่ายภาพการแต่งกายไว้ทุกข์น้อมถวายอาลัย ต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปรัชญา 497
65 ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจชุมชนต้นแบบในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ปรัชญา 477
66 ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนในการจัดทำรถเข็นสำหรับผู้พิการ ปรัชญา 329
67 ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ณ ชุมชนบ้านชากกระปอก ปรัชญา 352
68 พนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมฝึกอบรม "Tips and Tricks for Microsoft Office 2016" ปรัชญา 325
69 ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูง ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด ปรัชญา 358
70 ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ครบรอบ 30 ปี สมาคมจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ปรัชญา 308
71 ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ณ ชุมชนบ้านชายทะเล ปรัชญา 326
72 ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ณ ชุมชนสังกะเปรียว ปรัชญา 341
73 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน และ ผู้อำนวยการกองแผนงาน รดน้ำขอพรนายอำเภอศรีราชาและภริยา ปรัชญา 315
74 ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ลงพื้นที่ตรวจจุดบริการประชาชน ปรัชญา 311
75 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นประกอบการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ตามมาตรา 24 แห่งราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ประมวล 717
76 ประกาศกองการบุคคล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักบัญชี 6 หมวดบัญชีทรัพย์สิน แผนกบัญชี กองการเงิน สำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง ประมวล 709
77 ปลัดอำเภอศรีราชา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนท่าเรือแหลมฉบัง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ปรัชญา 690
78 ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2560 ของชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ปรัชญา 593
79 ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ลงพื้นที่จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ปรัชญา 610
80 ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2560 ของชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ปรัชญา 604
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 27