English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ท่าเรือแหลมฉบัง ต้อนรับคณะจาก กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ ปรัชญา 547
62 ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรใหม่ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ปรัชญา 596
63 ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 5 ของวิทยาลัยพัฒนามหานคร ปรัชญา 610
64 ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการฝึกอบรมขับเครื่องมือทุ่นแรงให้กับชุมชนโดยรอบท่าเรือ ครั้งที่ 2/2560 ปรัชญา 586
65 ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมวางพวงมาลา เนื่องใน วันอาภากร ปรัชญา 538
66 ผู้บริหารระดับสูงของท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ปรัชญา 540
67 พนักงาน และบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมถ่ายภาพการแต่งกายไว้ทุกข์น้อมถวายอาลัย ต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปรัชญา 548
68 ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจชุมชนต้นแบบในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ปรัชญา 524
69 ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนในการจัดทำรถเข็นสำหรับผู้พิการ ปรัชญา 371
70 ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ณ ชุมชนบ้านชากกระปอก ปรัชญา 394
71 พนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมฝึกอบรม "Tips and Tricks for Microsoft Office 2016" ปรัชญา 367
72 ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูง ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด ปรัชญา 401
73 ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ครบรอบ 30 ปี สมาคมจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ปรัชญา 352
74 ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ณ ชุมชนบ้านชายทะเล ปรัชญา 369
75 ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ณ ชุมชนสังกะเปรียว ปรัชญา 396
76 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน และ ผู้อำนวยการกองแผนงาน รดน้ำขอพรนายอำเภอศรีราชาและภริยา ปรัชญา 367
77 ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ลงพื้นที่ตรวจจุดบริการประชาชน ปรัชญา 350
78 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นประกอบการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ตามมาตรา 24 แห่งราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ประมวล 772
79 ประกาศกองการบุคคล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักบัญชี 6 หมวดบัญชีทรัพย์สิน แผนกบัญชี กองการเงิน สำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง ประมวล 753
80 ปลัดอำเภอศรีราชา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนท่าเรือแหลมฉบัง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ปรัชญา 740
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 27